Prava potrošača

Reklamacije

U slučaju da kupac izjavi reklamaciju na kvalitet, potpunost ili ispravnost određenog proizvoda, Internet prodavnica Nordemax.com će ispuniti sve zakonski definisane obaveze za prodavca.

Ukoliko je upravo isporučeni proizvod oštećen ili mu nedostaju delovi, problem je najbolje evidentirati u prisustvu kurira. Preporuka je da kupac proveri paket, odnosno isporučeni proizvod u trenutku isporuke, i odmah prijavi neispravnost. Ukoliko je paket oštećen, kupac može da odbije prijem pošiljke. Kurirske službe često ne omogućavaju kupcu dovoljno vremena da proveri paket, ali i pored toga, preporuka je da kupac proveri paket što pre, i što pre prijavi uočene nedostatke ili oštećenja. Ukoliko šteta bude ustanovljena nakon isporuke i otvaranja paketa, kupac treba da reklamaciju prijavi Internet prodavnici u roku od 24h. Takođe, kupac treba da u roku od 24 sata prijavi problem kurirskoj službi, radi sačinjavanja zapisnika.

U slučaju reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda, potrebno je da kupac kontaktira Internet prodavnicu putem stranice Podrška, kako bi bilo organizovano preuzimanje neispravnog proizvoda, zamena ili upućivanje proizvoda u servisni centar.

Odustanak od ugovora – kupovine na daljinu

Prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), kupovina preko Internet prodavnice Nordemax.com se smatra prodajom na daljinu.

U slučaju prodaje na daljinu, kupac će na e-mail adresu dobiti informacije o prodavcu, kao i internet vezu do stranice za podršku kupcima i do informacija o pravima potrošača, kao što su prijava reklamacije ili odustanak od kupovine.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već potrošač može sva prava ostvariti na osnovu Ugovora o prodaji na daljinu.

Zakon о zaštiti potrošača kod prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje od kupovine proizvoda. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i pratećom dokumentacijom (garantni list, uputstvo za upotrebu, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, prodavac može da odbije da vrati novac, a proizvod će biti vraćen kupcu.

U slučaju odustaka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu prodavcu, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Pravo na odustanak potrošač ostvaruje popunjavanjem Obrazca za odustanak od ugovora i slanjem popunjenog obrasca prodavcu u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda. Popunjeni obrazac kupac može poslati preko formulara na stranici Podrška ili slanjem e-maila na adresu: [email protected]. U slučaju odustanka, potrošač snosi samo troškove povraćaja robe.

Obrazac za odustanak od ugovora kupac može preuzeti ovde.

Povraćaj novca

Prilikom povraćaja novca, kupcu koji je platio robu pouzećem sredstva će biti vraćena na tekući račun. Kupac dostavlja broj tekućeg računa prilikom podnošenja zahteva za odustajanje od ugovora na daljinu, putem stranice za podršku ili putem e-maila na adresu: [email protected]